ЧИСТЕЊЕ САНИТАРИИ

ЧИСТЕЊЕ САНИТАРИИ

Санитарии дневно

 •  празнење на кошеви за отпадоци и нивно носење до контејнери за отпадоци
 •  поставување на тоалетна хартија, хартиени бришачи, сапуни, освежувачи за воздух
 •  бришење рачките од вратите и вратите
 •  чистење огледала, мијалници и плочките на зидовите
 •  чистење и дезинфекција на WC школки и писоари
 •  влажно бришење на под

Санитарии месечно

 •  темелно чистење на врати
 •  темелно чистење на ѕидна керамика
 •  чистење на вентилациски решетки
 •  отстранување на пајажина
 •  темелно чистење на радијатори