ЧИСТЕЊЕ НА КАНЦЕЛАРИИ

ЧИСТЕЊЕ НА КАНЦЕЛАРИИ

Канцеларии дневно

 • празнење на кошеви за отпадоци
 • бришење на слободните работни површини (маси, столици и клупи)
 • бришење на канцелариски инвентар (работни светилки за на маса, телефони, монитори, компјутерски куќишта, печатари, полици …)
 • бришење на рачките од вратите и вратите
 • метење со правосмукалка и влажно чистење на под

Канцеларии месечно

 • темелно чистење на вратите
 • темелно чистење на надворешноста на канцелариски мебел
 • чистење на штековите и прекинувачите
 • отстранување на пајажина
 • темелно чистење на радијатори
 • Канцеларии на половина година
 • чистење на прозорци (ПОД ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВИСОКИ ЗГРАДИ)

Канцеларии годишно

 • чистење на светилки (високо монтирани лустери, растери и плафоњерки)
 • перење на подните облоги (по посебен договор)

Чистење на дом

 • Обемот и интензитетот на чистење се извршува врз основа на договор, со кој се опфатени и видот на услугите.
 • Дел од палетата на услуги се:
 • суво и влажно бришење на под
 • чистење со правосмукалка
 • отстранување на пајажина
 • бришење прашина по надворешноста на мебелот, стаклени витрини, полици 
 • бришење прозорци
 • бришење на стаклени површини
 • чистење на санитарни простории

Услугите за чистење можете да ги користите:

 • еднократно;
 • тековно одржување (неделно, месечно или по договор);
 • генерално (детално и темелно чистење на просторот);
 • парцијално (чистење на посебни делови)