Service Category: Services

Home / Services
ЧИСТЕЊЕ САНИТАРИИ
Service

ЧИСТЕЊЕ САНИТАРИИ

Санитарии дневно  празнење на кошеви за отпадоци и нивно носење до контејнери за отпадоци  поставување на тоалетна хартија, хартиени бришачи, сапуни, освежувачи за воздух  бришење рачките од вратите и вратите  чистење огледала, мијалници и плочките на зидовите  чистење и дезинфекција на WC школки и писоари  влажно бришење на под Санитарии месечно  темелно чистење на врати...