ЧИСТЕЊЕ НА ДОМ

ЧИСТЕЊЕ НА ДОМ

Чистење на дом

 • Обемот и интензитетот на чистење се извршува врз основа на договор, со кој се опфатени и видот на услугите.
 • Дел од палетата на услуги се:
 • суво и влажно бришење на под
 • чистење со правосмукалка
 • отстранување на пајажина
 • бришење прашина по надворешноста на мебелот, стаклени витрини, полици 
 • бришење прозорци
 • бришење на стаклени површини
 • чистење на санитарни простории

Услугите за чистење можете да ги користите:

 • еднократно;
 • тековно одржување (неделно, месечно или по договор);
 • генерално (детално и темелно чистење на просторот);
 • парцијално (чистење на посебни делови)