ЧИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ

ЧИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ
 • Со нашите услуги за чистењето и со грижата за санитарна и тоалетна опрема ви помагаме:

– да заштедите време

– да добиете квалитетна услуга прилагодена на вашите желби и потреби

– да добиете поволно и квалитетно чистење и грижа за вашите простори

 

Санитарии дневно

 • празнење на кошеви за отпадоци и нивно носење до контејнери за отпадоци
 • поставување на тоалетна хартија, хартиени бришачи, сапуни, освежувачи за воздух
 • бришење рачките од вратите и вратите
 • чистење огледала, мијалници и плочките на зидовите
 • чистење и дезинфекција на WC школки и писоари
 • влажно бришење на под

Санитарии месечно

 • темелно чистење на врати
 • темелно чистење на ѕидна керамика
 • чистење на вентилациски решетки
 • отстранување на пајажина
 • темелно чистење на радијатори

Скали и ходници дневно

 • метење и збирање на ѓубрето, празнење на кошевите за отпадоци
 • бришење на влезните врати
 • влажно бришење на под
 • бришење на прашина од површини досегливи за рака и чистење на внатрешни стаклени површини

Скали и ходници месечно

 • бришење на штекови и прекинувачи
 • отстранување на пајажина
 • темелно чистење на радијатори
 • темелно чистење на огласни табли и огради

Канцеларии дневно

 • празнење на кошеви за отпадоци
 • бришење на слободните работни површини (маси, столици и клупи)
 • бришење на канцелариски инвентар (работни светилки за на маса, телефони, монитори, компјутерски куќишта, печатари, полици …)
 • бришење на рачките од вратите и вратите
 • метење со правосмукалка и влажно чистење на под

Канцеларии месечно

 • темелно чистење на вратите
 • темелно чистење на надворешноста на канцелариски мебел
 • чистење на штековите и прекинувачите
 • отстранување на пајажина
 • темелно чистење на радијатори
 • Канцеларии на половина година
 • Чистење на прозорци (ПОД ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВИСОКИ ЗГРАДИ)

Канцеларии годишно

 • чистење на светилки (високо монтирани лустери, растери и плафоњерки)
 • перење на подните облоги (по посебен дого